Životní pojištění

Férová odměna za zdravý životní styl

Ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, která je naším strategickým partnerem, máme pro vás připravené výjimečné životní pojištění. Je to jednoduché. Vy se staráte o své zdraví a my se o vás méně bojíme. Kdo se vyhýbá tabáku, ušetří nejen za každou krabičku cigaret, ale i za životní pojištění. A to je přece fér.

Co potřebuji vědět

Jsou odměněni klienti, kteří se starají o své zdraví.
Hlídat si váhu a nekouřit znamená nižší cenu.

S investicí nebo bez? Oboje.

  • Jediný produkt na trhu umožňující nastavit investiční nebo rizikovou variantu. Investujte jen, když chcete.

Plnění? S garancí.

  • Při úrazu za stejné zranění vyplatí každá pojišťovna jinou částku. Díky Garanci nejvyššího plnění vám u 253 závažných úrazů a poškození bude vyplaceno vždy stejně nebo více v porovnání s 5 největšími pojišťovnami.

Ocenění? Vítěz.

  • Životní pojištění je neustále vylepšováno dle vašich potřeb, a i proto je nejoceňovanějším produktem na českém pojistném trhu.

Potřebujete konzultaci?

Nechte nám kontakt
a my vám zavoláme.

zavolejte mi

 

 

pojišťovací inovátor, životní pojištění roku a zlatá koruna v kategorii životní pojištění

Pojistné krytí, které je vždy o krok napřed. Jedna smlouva kryje vše!

Námi nabízené životní pojištění vám umožňuje jednou smlouvou pojistit vše, a přitom mají všechny části životního pojištění svou transparentní cenu.
Každou složku si můžete kdykoliv v průběhu pojištění přidat, upravit nebo zrušit. Vše tak máte na jednom místě, jednoduše a přehledně.

co vše pojištění kryje

Spravedlivé životní pojištění, které je nejférovější! Děkujeme, že to umíte ocenit.

Férová cena

  • Cenu za každou část pojistné ochrany znáte samostatně a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Žádné absurdní poplatky

  • Pojištění bez absurdních, složitých nebo skrytých poplatků. První životní pojištění, které se nestydí za sazebník poplatků.

Srozumitelné podmínky

  • Námi nabízené pojištění se nestydí za své podmínky. Jsou jednoduché a pochopitelné.

Chcete sjednat pojištění nebo získat více informací?

Zavolejte certifikovanému finančnímu poradci, který vám ochotně se vším pomůže.

najít kontakt na nejbližšího poradce

Časté dotazy

Pro zaměstnance

Od základu daně si jako pojistník můžete odečíst zaplacené pojistné ve zdaňovacím období na pojištění pro případ smrti nebo dožití (maximálně však 24 000 Kč za zdaňovací období), pokud:

  • jste pojistníkem a zároveň 1. pojištěným;
  • výplatu pojistného plnění máte ve smlouvě sjednanou až po 60 měsících od jejího uzavření a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne pojistník (zároveň 1. pojištěný) 60 let;
  • pojistná smlouva neumožňuje výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (smlouva je sjednána ve variantě „PRO daňové výhody od roku 2015“).

V případě, že v průběhu pojištění dojde ke změně, která povede k porušení některé z výše uvedených podmínek, nárok na uplatnění daňového odpočtu vám zanikne. Dříve uplatněné daňové odpočty (nejvýše za 10 předchozích let) budete muset uvést jako příjem v daňovém přiznání. Toto neplatí, pokud převedete odkupné z předčasně ukončené pojistné smlouvy na jinou smlouvu životního pojištění, která splňuje podmínky pro odečet pojistného.

Při uzavření smlouvy si můžete vybrat mezi variantami:

PRO daňové výhody od roku 2015  Není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (částečný odkup a platební prázdniny).
BEZ daňových výhod od roku 2015  Je umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (částečný odkup a platební prázdniny). Pří sjednání této varianty není možné odečítat zaplacené pojistné od základu daně.

Pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel může přispívat svým zaměstnancům na soukromé životní pojištění, přičemž jeho příspěvek je až do výše 50 000 Kč osvobozen od daně z příjmů. Takovýto příspěvek je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele a příspěvek nepodléhá zdravotnímu ani sociálnímu pojištění (zaměstnance ani zaměstnavatele).

Limit 50 000 Kč je společný pro životní pojištění a penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření. Příspěvky nad 50 000 Kč/rok jsou zdanitelným příjmem zaměstnance a podléhají odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Jedná se o daňový náklad zaměstnavatele bez ohledu na jejich výši; podmínkou daňové uznatelnosti je, že poskytování příspěvku na soukromé životní pojištění musí být dohodnuto buď v individuální smlouvě uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.

Pojistné za následující období je splatné vždy k datu v měsíci, které je shodné s počátkem pojistné smlouvy.

Pro sjednání kontaktujte naše certifikované finanční poradce, kteří vám pomohou s nastavením pojištění dle vašich aktuálních potřeb.

Můžete nám zanechat kontakt a my vám zavoláme.

Podmínkou pro vložení mimořádného pojistného je sjednání smlouvy s pravidelnou nebo mimořádnou investicí.

Mimořádné pojistné můžete na investiční pojištění vložit kdykoli v průběhu pojištění. Vklad nám nemusíte oznamovat, stačí zaslat platbu na číslo účtu 2700/2700, do variabilního symbolu uveďte devítimístné číslo vaší smlouvy se čtyřkou na začátku (4xxxxxxxxx), konstantní symbol bude 3558.

Váš zaměstnavatel může zaslat platbu na číslo účtu 2700/2700, do variabilního symbolu uvede devítimístné číslo vaší smlouvy se čtyřkou na začátku (4xxxxxxxxx), konstantní symbol bude 3552.

Pro více informací o pojištění kontaktujte naše certifikované finanční poradce, kteří vám ochotně se vším poradí.

Můžete nám zanechat kontakt a my vám zavoláme.

Máte dotaz? Zavoláme vám!

Stisknutím tlačítka „Odeslat formulář“ vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Vás budeme kontaktovat za účelem poradenství ohledně našich produktů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

 

Dokumenty ke stažení