Kamarád+ a Kamarád
spoření pro mladé do 24 let

Využijte úsporu až 3 000 Kč za uzavření smlouvy!

Chcete zajistit své děti. Víte, že u vás nebudou bydlet na věky. Nebo prostě víte, že s finanční rezervou se jim vlastní život bude stavět hned lépe. Stavební spoření totiž v budoucnosti mladým přijde vhod.

Co potřebujete vědět

 • garantovaná úroková sazba 0,5 %
 • bonus 0,7 % za pravidelné spoření
 • průměrné roční zhodnocení až 3,95 %
 • státní podpora až 2 000 Kč ročně
 • spoření dětem na start do života
 • spoření na školné
 • vytvoření základu pro první bydlení
 • první vlastní spoření

Wüstenrot Kamarád+

 • smlouva o stavebním spoření pro děti s cílovou částkou 300 000 Kč
 • bez poplatku za uzavření smlouvy
 • průměrné roční zhodnocení až 3,95 %
 • státní podpora až 2 000 Kč ročně

Podmínky zvýhodnění Kamarád+*

Wüstenrot Kamarád

 • smlouva o stavebním spoření pro děti s cílovou částkou 150 000 Kč
 • bez poplatku za uzavření smlouvy
 • průměrné roční zhodnocení až 3,95 %
 • státní podpora až 2 000 Kč ročně

Podmínky zvýhodnění Kamarád**

Máte dotaz? Přejděte na kontaktní formulář.

*Podmínky zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření Wüstenrot Kamarád+

Účastník stavebního spoření, který k datu uzavření smlouvy o stavebním spoření nedovršil věkovou hranici 24 let, je zproštěn úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření v případě, že:

a) smlouva o stavebním spoření je uzavřena na pevnou cílovou částku 300 000 Kč,

b) je do 4 měsíců od data uzavření smlouvy o stavebním spoření na účet stavebního spoření tohoto účastníka vložena a připsána částka minimálně ve výši 3 000 Kč,

c) změna cílové částky je možná až po uplynutí lhůty 4 měsíců od data uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Pokud nebude splněna jakákoliv z výše uvedených podmínek, ztrácí účastník stavebního spoření nárok na výše uvedené zvýhodnění a bude mu účtovaná úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době uzavření smlouvy (dále jen „Sazebník úhrad“).

Jednou z podmínek pro získání úrokového bonusu 0,7 % p. a. za dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy o stavebním spoření v tarifu ProSpoření OF-S s bonusem je neměnit cílovou částku po dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy.

Další podmínky jsou uvedeny v příslušné smlouvě o stavebním spoření, ve VOP platných v době uzavření smlouvy; ostatní úhrady (včetně úhrady za změnu cílové částky) jsou účtovány dle platného Sazebníku úhrad.

**Podmínky zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření Wüstenrot Kamarád

Účastník stavebního spoření, který k datu uzavření smlouvy o stavebním spoření nedovršil věkovou hranici 24 let, je zproštěn úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření v případě, že:

a) smlouva o stavebním spoření je uzavřená na pevnou cílovou částku 150 000 Kč,

b) je do 4 měsíců od data uzavření smlouvy o stavebním spoření na účet stavebního spoření tohoto účastníka vložena a připsána částka minimálně ve výši 1 500 Kč,

c) změna cílové částky je možná až po uplynutí lhůty 4 měsíců od data uzavření smlouvy o stavebním spoření.

Pokud nebude splněna jakákoliv z výše uvedených podmínek, ztrácí účastník stavebního spoření nárok na výše uvedené zvýhodnění a bude mu účtovaná úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření dle platného Sazebníku úhrad.

Jednou z podmínek pro získání úrokového bonusu 0,7 % p. a. za dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy o stavebním spoření v tarifu ProSpoření OF-S s bonusem je neměnit cílovou částku po dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy.

Další podmínky jsou uvedeny v příslušné smlouvě o stavebním spoření, ve VOP platných v době uzavření smlouvy; ostatní úhrady (včetně úhrady za změnu cílové částky) jsou účtovány dle platného Sazebníku úhrad.

Podmínky pro zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S s bonusem:

Účastník získá úrokový bonus ve výši 0,7 % p. a. za dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy, jestliže:

 • ročně vloží na stavební spoření v období mezi 2. a 6. kalendářním rokem jeho trvání částku v rozmezí 6 až 9 % ze sjednané cílové částky,
 • neuzavře k této smlouvě smlouvu o úvěru,
 • po dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy nezmění výši cílové částky, nepřespoří sjednanou cílovou částku, smlouva nebude ukončena a nedojde k vyplacení části naspořených prostředků z důvodu exekuce.

Pokud budou splněny všechny výše uvedené podmínky, bude účastníkovi vyplacen bonus spolu se zůstatkem
na účtu při ukončení smlouvy o stavebním spoření.

Bonus lze kombinovat s marketingovou akcí Kamarád a Kamarád+.

Kontaktujte nás

Najít specialistu v mém regionu

To chci

Máte dotaz? Zavoláme vám!