Kamarád+ a Kamarád
spoření pro děti do 18 let

Využijte bonus až 3 000 Kč za uzavření smlouvy!

Chcete zajistit své děti. Víte, že u vás nebudou bydlet na věky. Nebo prostě víte, že s finanční rezervou se jim vlastní život bude stavět hned lépe. Dlouhodobé spoření totiž v budoucnosti mladým přijde vhod.

co potřebujete vědět

 • garantovaná úroková sazba 1 %
 • bonus 0,1 % za pravidelné spoření
 • průměrné roční zhodnocení až 3,94 %
 • státní podpora až 2 000 Kč ročně
 • spoření dětem na start do života
 • spoření na školné
 • vytvoření základu pro první bydlení
 • první vlastní spoření

Wüstenrot Kamarád+

 • smlouva o stavebním spoření pro děti s cílovou částkou 300 000 Kč
 • bez poplatku za uzavření smlouvy
 • průměrné roční zhodnocení až 3,94 %
 • státní podpora až 2 000 Kč ročně

podmínky zvýhodnění Kamarád+*

Wüstenrot Kamarád

 • smlouva o stavebním spoření pro děti s cílovou částkou 150 000 Kč
 • bez poplatku za uzavření smlouvy
 • průměrné roční zhodnocení až 3,94 %
 • státní podpora až 2 000 Kč ročně

podmínky zvýhodnění Kamarád**

*Podmínky zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření Wüstenrot Kamarád+

Účastník stavebního spoření, který k datu uzavření smlouvy o stavebním spoření nedovršil věkovou hranici 18 let, je zproštěn úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření v případě, že:
a) smlouva o stavebním spoření je uzavřena na pevnou cílovou částku 300 000 Kč,
b) je do 4 měsíců od data uzavření smlouvy o stavebním spoření na účet stavebního spoření tohoto účastníka vložena a připsána částka minimálně ve výši 3 000 Kč,
c) změna cílové částky je možná až po uplynutí lhůty 4 měsíců od data uzavření smlouvy o stavebním spoření.
Pokud nebude splněna jakákoliv z výše uvedených podmínek, ztrácí účastník stavebního spoření nárok na výše uvedené zvýhodnění a bude mu účtovaná úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době uzavření smlouvy (dále jen „Sazebník úhrad“). Další podmínky jsou uvedeny v příslušné smlouvě o stavebním spoření, ve VOP platných v době uzavření smlouvy; ostatní úhrady (včetně úhrady za změnu cílové částky) jsou účtovány dle platného Sazebníku úhrad.

**Podmínky zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření Wüstenrot Kamarád

Účastník stavebního spoření, který k datu uzavření smlouvy o stavebním spoření nedovršil věkovou hranici 18 let, je zproštěn úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření v případě, že:
a) smlouva o stavebním spoření je uzavřená na pevnou cílovou částku 150 000 Kč,
b) je do 4 měsíců od data uzavření smlouvy o stavebním spoření na účet stavebního spoření tohoto účastníka vložena a připsána částka minimálně ve výši 1 500 Kč,
c) změna cílové částky je možná až po uplynutí lhůty 4 měsíců od data uzavření smlouvy o stavebním spoření.
Pokud nebude splněna jakákoliv z výše uvedených podmínek, ztrácí účastník stavebního spoření nárok na výše uvedené zvýhodnění a bude mu účtovaná úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření dle platného Sazebníku úhrad.
Další podmínky jsou uvedeny v příslušné smlouvě o stavebním spoření, ve VOP platných v době uzavření smlouvy; ostatní úhrady (včetně úhrady za změnu cílové částky) jsou účtovány dle platného Sazebníku úhrad.

Podmínky pro zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S s bonusem:

Účastník může získat bonus odpovídající navýšení sjednané úrokové sazby o 0,1 % p. a. za dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy o stavebním spoření v tarifu ProSpoření OF-S (dále jen „této smlouvy“), jestliže splní všechny dále uvedené podmínky:

a) roční vklady účastníka na účtu k této smlouvě v období mezi 2.–6. kalendářním rokem trvání této smlouvy vždy k 31. 12. budou odpovídat částce v rozmezí 6–9 % ze sjednané cílové částky,
b) po celou dobu trvání této smlouvy účastník k této smlouvě neuzavře smlouvu o úvěru,
c) v době prvních sedmi let od uzavření této smlouvy nenastane ani jedna z těchto skutečností:

 • zvýšení nebo snížení výše cílové částky,
 • přespoření sjednané výše cílové částky,
 • ukončení smlouvy,
 • vyplacení byť jen části z uspořené částky na základě pravomocného exekučního příkazu.

V případě splnění všech výše uvedených podmínek bude účastníkovi tento bonus vyplacen spolu se zůstatkem na účtu při ukončení této smlouvy. Smlouvu o stavebním spoření uzavřenou v tarifu ProSpoření OF-S lze kombinovat s marketingovou akcí Kamarád a Kamarád+.

poraďte se zdarma

konkrétní specialista v mém regionu

to chci

Máte dotaz? Zavoláme vám!