Kamarád+/Kamarád

Chcete zajistit své děti a pomoct jim s pořízením vlastního bydlení? Vytvořte jim finanční rezervu a získejte navíc zajímavé úročení i státní podporu.
Zavolejte mi
­
­
­

Hlavní výhody

 • spoření dětem na start do života

 • spoření na školné

 • vytvoření základu pro první bydlení

 • výhodný úvěr ze stavebního spoření

Základní přehled parametrů a výhod

 

  Wüstenrot Kamarád+ Wüstenrot Kamarád
Cílová částka 500 000 Kč 200 000 Kč
Věk klienta do 24 let do 24 let
Sjednání smlouvy zdarma zdarma
Ukončení smlouvy ve vázací době* po 2 letech trvání smlouvy zdarma po 2 letech trvání smlouvy zdarma

* Zákonem o stavebním spoření stanovená doba 6 let trvání smlouvy pro přiznání státní podpory. Při předčasném ukončení smlouvy klient ztrácí nárok na státní podporu, pokud uzavřel smlouvu s nárokem na státní podporu.

Je to jednoduché a rychlé

Naši certifikovaní finanční poradci vám pomohou s výběrem a nastavením nejvhodnějšího produktu dle vaší aktuální situace.

 

Z důvodu změny podmínek stavebního spoření od 18. 5. 2020 je třeba v případě využití online sjednání doručit podepsaný výtisk vyplněného "Návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření" doručit nejpozději do 14. 5. 2020 na adresu uvedenou v e-mailu, který od nás obdržíte po vyplnění webového formuláře žádosti o uzavření smlouvy.

 • Ukončit smlouvu o stavebním spoření a nechat si vyplatit výnosy můžete pomocí příslušného formuláře, který můžete vyplnit na jakékoli naší pobočce. Výpovědní lhůta je 3 měsíce a začíná běžet až 1. den nového kalendářního měsíce. A pokud si s námi sjdnáte nové stavební spoření, na které vložíte část prostředků, zašleme Vám prostředky z původní smlouvy rychleji.

 • Pokud smlouvu o stavebním spoření ukončíte předčasně, přijdete o veškerou státní podporu od začátku smlouvy. Úroky z Vašich vkladů a státní podpory Vám samozřejmě připíšeme. Za ukončení smlouvy před uplynutím vázací doby Vám zároveň naúčtujeme poplatek  ve výši 0,9 % z cílové částky.

 • Přidělení cílové částky znamená, že jste splnili podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření. Jakmile podmínky přidělení splníte, dáme Vám vědět dopisem. Pokud máte zájem o úvěr, kterým lze řešit bytové potřeby, obraťte se prosím na naše finanční poradce.

  Pokud o úvěr nemáte zájem, berte dopis o přidělení pouze pro informaci.

  Podmínky pro přidělení cílové částky: 1. Spoříte alespoň dva roky 2. Dosáhli jste ohodnocovacího čísla více než 600 bodů (vzorec) 3. Naspoříte nejméně 40 % (tarify OF), nebo 50 % (tarify OS).

 • Státní podpora se určuje za kalendářní rok. Z toho vyplývá, že je pro vás dobré mít připsané všechny vkládané peníze do konce roku, tedy k 31. 12., abyste dosáhl na maximální možnou výši státní podpory.

 • Vklady na stavebním spoření jsou součástí dědického řízení. Pro ukončení smlouvy potřebujeme od oprávněného dědice úmrtní list a rozhodnutí o dědickém řízení.

  Následně jej kontaktujeme a zašleme potřebné dokumenty k ukončení smlouvy o stavebním spoření.

 • Výpověď smlouvy o stavebním spoření můžete podat u našich finančních poradců. Jen nezapomeňte, že pro získání státní podpory byste měli spořit alespoň šest let, tzv. vázací doba stanovená zákonem o státním spoření.

  Podpis účastníka na formuláři o výpovědi smlouvy musí být ověřený. O to se zdarma postará poradce, nemusíte hledat Czech POINT.

 • Výpověď smlouvy o stavebním spoření můžete podat u našich finančních poradců.

  Pokud od uzavření smlouvy uplynulo více než šest let, na výpovědním formuláři jsou potřeba ověřené podpisy obou zákonných zástupců. Pokud je nezletilému více než 17 let, budeme potřebovat také jeho ověřený podpis.

  Pokud  neuplynulo šest let od uzavření smlouvy, musíme podle zákona o stavebním spoření požadovat souhlas opatrovnického soudu. Prosím, nejdříve se obraťte na jakoukoliv naši kancelář nebo na svého finančního poradce.

 • Státní podpora je vždy 10 % z vkladů, maximálně 2 000 korun ročně na rodné číslo.

 • Podmínky Kamaráda/Kamaráda+ jsou velice jednoduché. Rozhodnete se, zda chcete cílovou částku ve výši 150 tis. Kč (Kamarád), nebo 300 tis. Kč (Kamarád+). Po uzavření smlouvy vložíte vklad na smlouvu ve výši min. 1% z cílové částky (1 500 Kč Kamarád, 3 000 Kč Kamarád+) do 4 měsíců od uzavření smlouvy. A máte smlouvu bez poplatku za sjednání.

  Podívejte se na stránky Kamaráda/Kamaráda+, kde najdete bližší informace ke Kamarádku/Kamarádu+

  Pro uzavření smlouvy se obraťte na naše certifikované finanční poradce, kteří pomohou s výběrem, nastavením a sjednáním nejvhodnějšího produktu dle Vaší aktuální situace.

 • Podrobnosti najdete na produktových stranách.

  Naši certifikovaní finanční poradci Vám pomohou s výběrem, nastavením a sjednáním nejvhodnějšího produktu dle Vaší aktuální situace.

 • Sazebníky poplatků najdete na stránce s dokumenty.

 • Ano, všechny vklady jsou ze zákona pojištěné prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Minimální výše, do které je váš vklad pojištěný, obnáší 100 000 eur. V určitých případech může jít dokonce až o 200 000 eur.

 • Cílovou částku při ukončení smlouvy nemusíte mít dospořenou.

  Cílovou částku si nastavujete při založení smlouvy a je to suma, která se skládá z Vašich úspor, úroků, státní podpory a výše případného úvěru ze stavebního spoření. Pokud nevyužijete úvěr ze stavebního spoření, můžete pokračovat ve spoření až do výše cílové částky. Tato částku byste neměli přespořit.

 • Státní podpora je připisuje vždy na přelomu dubna/května za rok předchozí.

  Příklad: státní podpora za rok 2018 se objeví na Vašem účtu v květnu 2019.

 • Abyste využili maximální státní podporu na Vaši smlouvu o stavebním spoření, musíte za kalendářní rok naspořit 20 000 korun (plus poplatky za vedení účtu, případně papírový výpis). Částka se musí připsat na Vaši smlouvu o stavebním spoření do 31. 12. daného roku. Nejlepší je posílat na stavebko cca 1 700 Kč měsíčně.

 • Všechny dokumenty  prosím zasílejte na adresu: Na hřebenech II 1718/8, Praha 4, 140 00.

  Dokládáte li faktury nebo výpis z katastru, tyto dokumenty můžete poslat elektronicky na e-mailovou adresu kontakt@wuestenrot.cz.

 • Ano. Převod vyššího zůstatku do dalších let pro uznání státní podpory je možný, pokud žádáte o státní podporu od začátku trvání smlouvy.

  Příklad: při založení smlouvy vložíte částku 150 000 korun a požádáte o státní podporu od začátku trvání smlouvy. Nárok na maximální státní podporu budete mít po dobu minimálně 7 let let, aniž byste na smlouvu museli něco vkládat.

 • Ano, od stavebka můžete odstoupit až 30 dnů od jeho uzavření. Dokonce ani nemusíte udávat důvod a nehrozí vám ani žádné sankce. Cenu zaplacenou za uzavření smlouvy o stavebním spoření vám celou vrátíme.

 • Částku, kterou chcete naspořit, takzvanou cílovou částku, si můžete změnit i v průběhu stavebka. Pokud snižujete cílovou částku společně s podáním žádodsti o úvěr, je to zdarma.

 • Pravděpodobně jste měli v daném kalendářním roce ještě jinou smlouvu, nebo více jiných smluv o stavebním spoření, kde jste splnil podmínky pro vyplacení státní podpory a vyčerpal jste tak maximální limit státní podpory 2 000 Kč/rok.

  Příklad: V roce 2018 ukončíte smlouvu stavebního spoření, na které jste splnil podmínky pro připsání státní podpory za rok 2018. A zároveň ten samý rok založíte smlouvu novou. Státní podpora za rok 2018 je připsána v roce 2019 na ukončené smlouvě v roce 2018. Na novou smlouvu dostanete státní podporu za rok 2019 na jaře roku 2020.

 • Stavebko je vhodné vlastně pro všechny. Pokud je založíte dětem, usnadníte jim start do života. Pokud si jej založí lidé v produktivním věku, můžou profitovat z bezpečného vkladu se zajímavými výnosy (i díky státní podpoře). A senioři také jistě ocení zabezpečené finanční prostředky s výhodným zúročením.

 • Pokud to bude jen trochu možné, doporučujeme dodržet vázací dobu - 6 let, která vychází ze zákona o stavebním spoření. Nepřipravíte se tak o státní podporu až 2 000 korun za rok. Po uplynutí šesti let, pokud si nebudete brát úvěr, si můžete uzavřít novou smlouvu.

  Jediné, co je potřeba hlídat, je výše cílové částky. Tuto částku nesmíte přespořit.

­
­

Podmínky zvýhodnění smlouvy

 • Účastník stavebního spoření – fyzická osoba, který k datu uzavření smlouvy o stavebním spoření s Wüstenrotem nedovršil věkovou hranici 24 let, získá ke své smlouvě zvýhodnění Wüstenrot Kamarád+ v podobě zproštění úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření dle aktuálního Sazebníku úhrad za poskytované služby, jestliže splní všechny následující podmínky:

  a) smlouva je uzavřená na pevnou cílovou částku 500 000 Kč a ve smlouvě je v poli „marketingová akce“ uveden symbol „K“,

  b) do 4 měsíců od data uzavření smlouvy je na účet stavebního spoření tohoto účastníka vložena a připsána jako vklad účastníka částka minimálně ve výši 5 000 Kč,

  c) po dobu 4 měsíců od data uzavření smlouvy nepodá účastník žádost o změnu cílové částky.

  Pokud nebude splněna jakákoli z výše uvedených podmínek, ztrácí účastník stavebního spoření nárok na výše uvedené zvýhodnění a bude mu účtována úhrada za uzavření smlouvy dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době uzavření smlouvy.

 • Účastník stavebního spoření – fyzická osoba, který k datu uzavření smlouvy o stavebním spoření s Wüstenrotem nedovršil věkovou hranici 24 let, získá ke své smlouvě zvýhodnění Wüstenrot Kamarád v podobě zproštění úhrady za uzavření smlouvy o stavebním spoření dle aktuálního Sazebníku úhrad za poskytované služby, jestliže splní všechny následující podmínky:

  a) smlouva je uzavřená na pevnou cílovou částku 200 000 Kč a ve smlouvě je v poli „marketingová akce“ uveden symbol „K2“,

  b) do 4 měsíců od data uzavření smlouvy je na účet stavebního spoření tohoto účastníka vložena a připsána jako vklad účastníka částka minimálně ve výši 2 000 Kč,

  c) po dobu 4 měsíců od data uzavření smlouvy nepodá účastník žádost o změnu cílové částky.

  Pokud nebude splněna jakákoli z výše uvedených podmínek, ztrácí účastník stavebního spoření nárok na výše uvedené zvýhodnění a bude mu účtována úhrada za uzavření smlouvy dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době uzavření smlouvy.

­

Máte dotaz?
Zavoláme Vám.

Přes telefon můžeme spolu vše vyřešit. Nebo se domluvíme na osobní schůzce.

* Povinné pole

Stisknutím tlačítka „Odeslat formulář“ vyjadřujete svůj souhlas s tím, že Vás budeme kontaktovat za účelem poradenství ohledně našich produktů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Bližší informace o zpracování osobních údajů najdete zde.

Naše kanceláře

Naši poradci

Online rádce

Zdravím Vás, jsem Ü rádce a pomůžu Vám s výběrem správného řešení přímo pro Vás.

A to vše online a hned bez čekání.