ProSpoření
využijte státní podporu a bonus

zhodnoťte své úspory

Mít finanční rezervu přináší úlevný klid. Naspořené peníze zhodnocené výhodným úrokem a státní podporou se vám budou vždy hodit. ProSpoření je ideální dlouhodobé spoření pro děti a mladé.

co potřebujete vědět

 • úroková sazba 1 %
 • bonus 0,1 % za pravidelné spoření při splnění sjednaných podmínek*
 • průměrné roční zhodnocení až 3,94 %
 • státní podpora až 2 000 Kč ročně
 • výhodný úvěr ze stavebního spoření
 • můžete čerpat překlenovací úvěr Půjčka ProBydlení

Chcete čerpat státní podporu? Kontaktujte nás a zdarma vám poradíme!

dlouhodobé spoření pro děti a mladé

 • spoření dětem na start do života
 • spoření na školné
 • vytvoření základu pro první bydlení
 • první vlastní spoření

vytvoření rezervy pro rodiny

 • investice pro lepší bydlení
 • spoření dětem
 • vytvoření rezervy na řešení nečekaných životních situací

zajištění na stáří

 • vytvoření rezervy na důchod
 • výpomoc a spoření dětem
 • spoření vnoučatům
 • uložení peněz jinam než „pod matraci“
státní podpora

státní podpora

 až 2 000 Kč ročně

bonus

bonus

0,1 % za pravidelné spoření*

průměrné roční zhodnocení

průměrné roční zhodnocení

 až 3,94 %

poraďte se zdarma

konkrétní specialista v mém regionu

to chci

Máte dotaz? Zavoláme vám!

 

Podmínky pro zvýhodnění smlouvy o stavebním spoření uzavřené v tarifu ProSpoření OF-S s bonusem:

Účastník může získat bonus odpovídající navýšení sjednané úrokové sazby o 0,1 % p. a. za dobu prvních sedmi let od uzavření smlouvy o stavebním spoření v tarifu ProSpoření OF-S (dále jen „této smlouvy“), jestliže splní všechny dále uvedené podmínky:
a) roční vklady účastníka na účtu k této smlouvě v období mezi 2.-6. kalendářním rokem trvání této smlouvy vždy k 31.12. budou odpovídat částce v rozmezí 6-9 % ze sjednané cílové částky,
b) po celou dobu trvání této smlouvy účastník k této smlouvě neuzavře smlouvu o úvěru,
c) v době prvních sedmi let od uzavření této smlouvy nenastane ani jedna z těchto skutečností:

 • zvýšení nebo snížení výše cílové částky,
 • přespoření sjednané výše cílové částky,
 • ukončení smlouvy,
 • vyplacení byť jen části z uspořené částky na základě pravomocného exekučního příkazu.

V případě splnění všech výše uvedených podmínek, bude účastníkovi tento bonus vyplacen spolu se zůstatkem na účtu při ukončení této smlouvy. Smlouvu o stavebním spoření uzavřenou v tarifu ProSpoření OF-S lze kombinovat s marketingovou akcí Kamarád a Kamarád+.